De Kessler Stichting   
De Kessler Stichting is al ruim een eeuw een begrip in Den Haag. Wij zijn een maatschappelijke zorgorganisatie met een grote ambitie: mensen in sociaal kwetsbare omstandigheden de beste begeleiding, zorg en opvang bieden. Dat doen we intramuraal en bij mensen thuis (ambulant). We bieden: noodopvang, kortdurende opvang, intensieve opvang, verpleeghuiszorg, hulp bij inventarisatie van schulden, beschermd wonen en vormen van begeleid wonen.   
 
Onze cliënten  
De cliënten van de Kessler Stichting zijn net zo divers als de samenleving. We zien wel relatief meer mannen, vaker praktisch opgeleid, met een klein netwerk, die kampen met verschillende problemen. De gemene deler is dat ze door omstandigheden dakloos geraakt zijn of dreigen dat te worden in combinatie met een sociale, psychische of lichamelijke kwetsbaarheid. Verslavingen, schulden, eenzaamheid, contact met justitie en het gemis van een steunend netwerk of adequate zorg en begeleiding komen vaak voor.  
 
Uitkomst bieden  
De Kessler Stichting biedt uitkomst. Wij bieden hulp of schakelen die in via partners. Dat doen we bij mensen thuis of op één van onze eigen locaties. Ons uitgangspunt is dat iedere client zich welkom voelt en open en hartelijk benaderd wordt. Wij dagen cliënten uit zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij op een manier die bij hen past en ondersteunen hen daarbij. Dit doen wij volgens onze methodiek Competentiegericht Begeleiden.   

Zamenhof 
Zamenhof is een locatie voor kortdurende (nood)opvang aan de Zamenhofstraat en biedt plaats aan maximaal 101 cliënten boven de 18 jaar. We bieden noodopvang aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en kortdurende opvang aan volwassenen en jongeren. Ook bieden we forensische zorg. Voor alle cliënten geldt dat begeleiding gericht is op het verbeteren van de persoonlijke situatie, het creëren van een steunend sociaal netwerk en vervolghuisvesting. Jongeren helpen we ook met het vinden van onderwijs, werk of dagbesteding. We werken hiervoor intensief samen met het TOP-team van Parnassia en stichting MEE. De cliënten verblijvend op de noodopvang delen een kleine slaapkamer. De cliënten verblijvend op de kortdurende opvang hebben een eigen kamer en delen een douche en toilet. Er zijn twee gezamenlijke woonkamers, een eetzaal en een gemeenschappelijke tuin. Op de locatie worden regelmatig activiteiten georganiseerd.  
 
Het team 
Je gaat aan het werk in een divers team, qua leeftijd, achtergrond, werkervaring en levenservaring. Het team bestaat uit trajectcoördinatoren, trajectregisseurs, trajectondersteuners en woonbegeleiders. De werksfeer op de afdeling is professioneel, informeel en plezierig. De teams werken zelfuitvoerend en we houden van korte lijnen. De Manager Zorg stuurt samen met het team op gestelde doelen waarbij de trajectcoördinator de kwaliteit van zorg bewaakt.  

Persoonlijk begeleider HBO/Trajectregisseur 
Als trajectregisseur maak je het verschil voor onze cliënten door hun – vaak complexe- problematiek op verschillende leefgebieden in kaart te brengen en te stabiliseren. Dat doe je mét de cliënt, betrokken trajectondersteuners en ketenpartners. Onze methodiek Competentiegericht Begeleiden is daarbij het uitgangspunt. Deze methodiek is gericht op het versterken van de vaardigheden van de cliënt. Zelfstandigheid en eigen regie van de cliënt staan hierin voorop. Hierbij zijn aandacht voor positief gedrag en de kracht van de cliënt essentieel. Doel van de methodiek is het sterker maken van de cliënt en samen met de cliënt te werken aan zijn toekomstperspectief. Jouw bijdrage als trajectregisseur is gericht op het stellen van haalbare doelen. Samen met de cliënt leg je dit vast in een ondersteuningsplan en stel je wanneer nodig een signaleringsplan op. De uitvoering hiervan beleg je vervolgens bij de trajectondersteuners, die dit samen met de cliënt oppakken. Als trajectregisseur blijf je in beeld bij de cliënt en voer je motiverende gesprekken. Je bewaakt de voortgang van de acties in het ondersteuningsplan en stelt waar nodig bij. Je bent de inhoudelijke coach voor de trajectondersteuners en het aanspreekpunt van ketenpartners.  
 
Wat breng jij mee 
Je bent een analytisch denker die gemakkelijk overzicht weet te houden over de soms complexe trajecten. Je bent flexibel en pakt zaken aan wanneer het nodig is.  Je dagen lopen daardoor niet altijd zoals je ze misschien had gepland. Als trajectregisseur werk je direct met cliënten en je weet daarbij zowel professionele afstand te houden als nabijheid te vinden. Je beschikt in elk geval over: 

  •         Een HBO-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en                              Dienstverlening. 
  •         Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie bij een andere zorgorganisatie. 
  •         Ervaring in het opstellen van trajectplannen voor cliënten. 
  •         Vaardigheden om trajectondersteuners inhoudelijk te coachen. 
  •         Aanvullende kennis van psychiatrische ziektebeelden. 
  •         Kennis van competentiegericht begeleiden (je volgt een interne training). 

Wat bieden wij 
Een interessante functie in een betrokken organisatie met gedreven collega’s. De communicatie binnen de Kessler Stichting is vlot en open. We verwelkomen iedere nieuwe medewerker met een compleet introductieprogramma van een jaar inclusief trainingen. Collega’s worden in de methodiek Competentiegericht Begeleiden getraind en geschoold.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functie is ingeschaald in schaal 7 (Cao Sociaal Werk, max. €3621,-). Je hebt een individueel keuzebudget (18% van je bruto jaarsalaris) waarmee je naar eigen keuze verlofuren kunt kopen of vakantiegeld kan laten uitbetalen. Ook heb je een loopbaanbudget (1,5% van je brutosalaris) dat je kunt inzetten voor je eigen ontwikkeling. Doordat we op verschillende gebieden werken zijn er volop mogelijkheden om door te leren en door te groeien.  

Vitale medewerkers 
Om onze cliënten goed te kunnen helpen is het belangrijk dat onze medewerkers zelf vitaal zijn. Daar investeren wij in. Zo kun je gebruikmaken van ons Fietsenplan, met korting sporten of een vergoeding krijgen voor andere activiteiten waardoor jij lekker in je vel blijft zitten. We bieden daarnaast activiteiten en workshops aan die aansluiten op vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.    
 

Heb jij interesse in deze functie?
Stuur dan vóór 29 augustus je motivatie en cv naar ons toe. Dat kan via de button Solliciteer hieronder.
Om bij ons te werken is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. Heb je vragen of wil je meer informatie over de inhoud van deze functie? Dan kun je contact opnemen met P&O op nummer 070-8500520 of via peno@kesslerstichting.nl.

We plannen graag een eerste gesprek in met mensen van Zamenhof. Bij een positief gesprek, volgt er nog een tweede gesprek of een meeloopronde. Voelen we allemaal een klik? Dan gaan we over naar een arbeidsvoorwaardengesprek met P&O waarna we je van harte welkom heten als collega bij de Kessler Stichting.
Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN  Den Haag
Gerelateerde vacatures
Intaker
Den Haag
Persoonlijk Begeleider (HBO) Toussaint
Den Haag
Persoonlijk Begeleider (MBO) Toussaint
Den Haag
Meer vacatures